ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο τίτλος του φετινού μας προγράμματος είναι:
«ΒΟΤΑΝΑ -  ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»  
Εντάσσεται στον ίδιο Θεματικό Άξονα & την ίδια Φιλοσοφία και στάση Ζωής των προηγούμενων ετών. Φέτος υπάρχει συνεργασία  με το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, στο πλαίσιο Θεματικού Δικτύου: ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ και με το Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου στο πλαίσιο ενημέρωσης της ομάδας μας για "ΟΙΚΟΠΟΙΗΜΑΤΑ" στις υποενότητες:
  • Παρασκευή και χρήση οικολογικών καθαριστικών και οικολογικών καλλυντικών 
  • Βότανα και Αρωματικά Φυτά: η Θεραπευτική Δύναμη της Φύσης στον κήπο μας.
Παράλληλα ομάδα μαθητών των Γ και Α τάξεων συμμετέχουν στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο: "ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ". 
 Οι όποιες Δράσεις αυτής της 2ης ομάδας θα αναρτώνται στην σχολική μας εφημερίδα που υπάρχει στο βασικό Μενού στην ηλεκρονική Διεύθυνση: http://3gym-stavroup.thess.sch.gr/wordpress/
με τον τίτλο: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.
Στο Διεθνές αυτό Δίκτυο η ομάδα μας έχει δηλώσει συμμετοχή στις εξής κατηγορίες:
  • Πόλη  και
  • Κλιματική Αλλαγή  
  •  εστιάζοντας  ειδικότερα στο θέμα του νερού, προσεγγίζοντάς το από ποικίλες πλευρές.  
Με το θέμα του νερού συμμετέχουμε σε Διεθνές Διαγωνισμό Άρθρου σε συνεργασία με σχολείο του Καζακστάν. 

Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη στις 31/12/2017
 
 Επίκαιρο θέμα για τη σχολική χρονιά 2016-17: Νοιάζομαι για το Περιβάλλον, φροντίζω την Υγεία μου, προωθώ τον Πολιτισμό
Ο παράγοντας της υγείας και της ευημερίας είναι ένας από 17 στόχους της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη της προσεχούς δεκαπενταετίας (2030 Agenda for Sustainable Development) (βλ. Παράρτημα 2). Υπάρχουν ισχυρά δεδομένα σχετικά με την επίδραση που έχουν στην ανθρώπινη υγεία οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εμπορικές ή πολιτικές επιλογές. Η υγεία ενός ατόμου σε κάθε στάδιο της ζωής του επηρεάζει την υγεία του στο μέλλον και έχει σωρευτικά αποτελέσματα για την επόμενη γενιά. Η παγκόσμια στρατηγική αναγνωρίζει ως καθοριστικούς και ενισχυτικούς παράγοντες υγείας τη διατροφή, την εκπαίδευση, το νερό, τον καθαρό αέρα, την υγιεινή και τις υποδομές υγιεινής για την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υγεία και ευημερία των γυναικών, των παιδιών και των εφήβων.
Το τρίπτυχο Επιβίωση, Ευημερία, Μετασχηματισμός καθοδηγεί την Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. Οι κυρίαρχοι στόχοι για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους εφήβους είναι η καταπολέμηση της προβλέψιμης θνησιμότητας, η διασφάλιση της καλής υγείας και ο σημαντικός ρόλος τους για τη μετασχηματιστική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη

Την φετινή σχολική χρονιά  2016-2017 η Περιβαλλοντική Ομάδα ασχολείται με δύο βασικά θέματα:
«ΣΠΟΡΑ: ΓΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ » &
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΒΟΗΘΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ »
Οι τίτλοι αυτοί προέκυψαν με διαλογική συζήτηση με τους μαθητές . Τίτλοι που προτάθηκαν για τα δύο περιβαλλοντικά  προγράμματα αντίστοιχα ήταν: 
Μαθητική Σπορά, Καλλιέργεια και Σπορά, Σπέρνοντας το Αύριο και 
Συνεισφορά για τον Συνάνθρωπο και για το Μέλλον της Γής, Συμβάλλω για τον Άνθρωπο και ανακυκλώνω  στο Περιβάλλον
Αποτελούν συνέχεια και επέκταση της περυσινής περιβαλλοντικής μελέτης .
Τα δύο αυτά θέματα εντάσσονται στην ίδια με πέρυσι  θεματολογία:
Τοπικό  Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα
Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του  πράσινου  στο άμεσο περιβάλλον, Οι δραστηριότητες  και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την  φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, ελεύθερους χώρους  κλπ.
Προσθέτοντας επιπλέον φέτος  :
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση
  • Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική Ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική Ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Λαογραφία.
  • Περιβάλλον ως αφήγηση :  Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία.
  • Περιβάλλον , Αντιλήψεις και Ιδέες
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
·         Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος,  Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης  οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον.

Όλα αυτά σε ένα γενικό πλαίσιο :
«Νοιάζομαι για το Περιβάλλον, φροντίζω την Υγεία μου, προωθώ τον Πολιτισμό» στο τρίπτυχο: Επιβίωση, Ευημερία, Μετασχηματισμός
Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη στις 9/11/2016


Την φετινή σχολική χρονιά  2015-2016 η Περιβαλλοντική Ομάδα ασχολείται με δύο βασικά θέματα:
«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ » &
«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ».
Αποτελούν συνέχεια και επέκταση της περυσινής περιβαλλοντικής μελέτης που δεν ολοκληρώθηκε.
Τα δύο αυτά θέματα εντάσσονται στη θεματολογία
Αστικό Περιβάλλον, Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου,  Ιστορία –Κοινωνία 
Τοπικό  Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα
Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του  πράσινου  στο άμεσο περιβάλλον, Οι δραστηριότητες  και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την  φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, ελεύθερους χώρους  κλπ.
Αλλά και :
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση
  • Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές.
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
·         Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος,  Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης  οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον.
Όλα αυτά σε ένα γενικό πλαίσιο «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ».
 Όπως κάθε χρόνο οι μαθητές προτείνουν τίτλους και στο τέλος υπερισχύει αυτός που εκφράζει καλύτερα το εύρος της θεματολογίας με την οποία  θα ασχοληθεί η περιβαλλοντική ομάδα.
Οι τίτλοι που προτάθηκαν από τους μαθητές Ασημίνα Μ., Ευτυχία Μ,  Δόμνα Π, Ιωάννης Σ-Μ, Γεώργιος Τ, Χρύσα Τ, Χρυσούλα Τ., Παρασκευή Χ., των τάξεων Α2, Α3, και πολλών άλλων μαθητών του τμήματος Β3 είναι οι εξής:
"Η ζωή του περιβάλλοντος" , "Η κρυμμένη ομορφιά του ελεύθερου χώρου πρασίνου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά" , "Η ιστορία της Γής" , "Πράσινη Ομάδα", "Όλοι μαζί για περισσότερο πράσινο", "Για ένα καλύτερο πράσινο μέλλον", "Τα παιδιά της φύσης", "Η φύση πάνω από όλα", "Το φυσικό περιβάλλον είναι η ζωή μας".

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.     ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ) :

Οι μαθητές:

 1. Να ενημερωθούν  για την ιστορία της Σταυρούπολης και των μνημείων της ώστε να αναγνωρίσουν τις μεταβολές στο αστικό περιβάλλον στην πορεία του χρόνου.

2. Να αναπτύξουν τη γνώση χρήσης αγροτικών εργαλείων και καλλιέργειας της γης.
3. Να κάνουν σύγκριση καλλιέργειας συμβατικών και βιολογικών προϊόντων.
4. Να αναγνωρίσουν ότι τα απορρίμματα ΔΕΝ είναι σκουπίδια & ΔΕΝ είναι για πέταμα (ειδικά τα οργανικά απορρίμματα που εντάσσονται στη διαδικασία δημιουργίας βιώσιμης πόλης με τη χρήση κομποστοποιητή). 
5. Να αναγνωρίσουν τις φυσικές κυκλικές διεργασίες της φύσης αλλά και το τοπικό οικοσύστημα στην αυλή του σχολείου.
6. Να συνειδητοποιήσουν την ενοποίηση του αστικού και γεωργικού περιβάλλοντος καθώς και    τη προσέγγιση αστών-αγροτών.
7. Να ερευνηθούν και να δοθούν πρακτικές λύσεις και προτάσεις για την συμμετοχή της περιοχής Σταυρούπολης στην μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον & στην εύρεση και περιφρούρηση, ως κοινωνικό αγαθό, ελεύθερων χώρων και πράσινου στην περιοχή.
8. Να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την συλλογική δραστηριότητα των πολιτών μιας ομοειδούς ομάδας (σχολείο, γειτονιά, υπηρεσίες κ. λ. π. )
9. Να αναγνωρίσουν ότι είναι Περιβαλλοντικοί Πολίτες  & να  έρθουν σε επαφή με όρους όπως: Αειφορία, NATURA 2000, RAMSAR κ.ά. Έτσι θα ευαισθητοποιηθούν στην μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον .


Β.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  (αντίστοιχοι με τους περυσινούς)

Α)  Ανάπτυξη Ικανότητας Συλλογικής Δράσης και δυνατότητα Καταμερισμού Εργασιών.
Β)  Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων Παρατηρήσεων και Αποτελεσμάτων.
Γ) Μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος καταγράφοντας το  τοπικό οικοσύστημα  της αυλής του σχολείου  γενικά αλλά και ειδικά  σε σχέση με το κομποστοποιητή.
Δ) Ο Γενικός Στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις βλαπτικές συνέπειες συγκεκριμένων ακραίων καταναλωτικών προτύπων και να αγαπήσουν τη ΓΗ καλλιεργώντας την με σεβασμό. Αυτό θα  βοηθήσει να προσαρμόσουν τις περιβαλλοντικές αρχές στις συνθήκες διαβίωσης της ευρύτερης γειτονιάς τους γνωρίζοντας και κατανοώντας τη λειτουργία του οικοσυστήματος της πόλης καθώς και της βιοποικιλότητας της αστικής χλωρίδας.
Παράλληλα με τον κύριο στόχο του προγράμματος προβάλλονται και παράπλευρες αξίες, όπως:
 ο σεβασμός στην ιστορική διδρομή των ανθρώπων και των μνημείων της περιοχής,
 ο σεβασμός στους φυσικούς πόρους και τις βάσεις της ζωής, 
η αναζήτηση και περιφρούρηση Ελεύθερων χώρων και πράσινου στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά καθώς και 
η ικανοποίηση μέσα από τις ομαδικές δράσεις που έχουν κοινωνικούς στόχους.
Ε) Να προσαρμόσουν τις περιβαλλοντικές αρχές στις συνθήκες διαβίωσης της ευρύτερης γειτονιάς τους, γνωρίζοντας και κατανοώντας τη λειτουργία του οικοσυστήματος της περιοχής  τους  καθώς και της βιοποικιλότητας της αστικής χλωρίδας.
ΣΤ)  Τελικά κάθε μαθητής να γίνει Πρέσβης Περιβαλλοντικού Πολιτισμού και Παιδείας στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα.


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

      Μέθοδος Project – Ομαδοκεντρική και Ερευνητική Εργασία με αυτενέργεια & πρωτοβουλία των μαθητών και διακριτικό συντονισμό – ενθάρρυνση από τους συμμετέχοντες στο  πρόγραμμα καθηγητές.
Συνεχίζεται για ακόμη μια  χρονιά η  συνεργασία με το   Κ.Π.Ε.  Νάουσας στο θεματικό Δίκτυο με   θέμα :
« Γεωργία και Περιβάλλον», ειδικά στα προγράμματα:  Τα θερμοκήπια. Ανάπτυξη-επιπτώσεις Λαχανόκηπος  και

 Χουμοποίηση και για 2η χρονιά  η συνεργασία μας με το ΚΠΕ  Ελευθερίου Κορδελιού,   στο  πλαίσιο  συμμετοχής  του  σχολείου μας, στο εθνικό θεματικό δίκτυο: 

                                  «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» Φέτος θα συμμετέχουμε στο δίκτυο συλλογής και απόδοσης καπακιών από πλαστικά μπουκάλια.


Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ιστορία-Πληροφορική-Καλλιτεχνικά-Μαθηματικά - Βιολογία - Χημεία


Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)


1ος
ΜΗΝΑΣ
Α)Σύσταση της περιβαλλοντικής ομάδας εργασίας και ανακάλυψη, μέσα από συνομιλίες σε επίπεδο ομάδας, των γνώσεων που ο κάθε μαθητής έχει σχετικά με
-την ιστορία του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και
-την παρατήρηση του ελεύθερου χώρου πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας του. Επίσης σχετικά με
-Καλλιέργεια & προϊόντα Γης (τοπικά – εποχικά λαχανικά),
-του χούμους, του κομπόστ και του κομποστοποιητή
- χρήσης θερμοκηπίου
Αποτύπωση των σκέψεων σε χαρτόνι δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς γνώσεων-παρατηρήσεων-οραματισμού.
Β) Ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου, από τους  μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας, για τον τρόπο  λειτουργίας και τα οφέλη του κομποστοποιητή που υπάρχει στην αυλή του σχολείου, ώστε όλοι να συνεισφέρουν στο γέμισμα του κομποστοποιητή.
 Γ) Χωρισμός σε ομάδες, από τους  μαθητές της Περιβαλλοντικής/ανά εβδομάδα,  για την συντήρηση και καταγραφή προϊόντων(οικιακών απόβλητων)  που θα εισάγονται  στον κομποστοποιητή.
Επίσης χωρισμός σε δύο άλλες ομάδες για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά:
-με την ιστορική διαδρομή του Δήμου Παύλου Μελά (κάτοικοι , μνημεία)
&
- τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τους ελεύθερους χώρους στην γειτονιά του σχολείου.
Δ) Δημιουργία ομάδας μαθητών που θα αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή θερμοκηπίου στην αυλή του σχολείου, με πλαστικά μπουκάλια νερού.

Β) Χωρισμός σε δύο ομάδες για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά:
-με την ιστορική διαδρομή του Δήμου Παύλου Μελά (κάτοικοι , μνημεία) &
- τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τους ελεύθερους χώρους στην γειτονιά του σχολείου.2ος  ΜΗΝΑΣ
Αναζήτηση, συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και επεξεργασία  στοιχείων  σχετικά με τη δημιουργία του θερμοκηπίου , τη παραγωγή και τη χρήση κομπόστ αλλά και των ιστορικών στοιχείων της περιοχής.

3ος ΜΗΝΑΣ
Προσπάθεια  οι μαθητές να γίνουν ικανοί να αντιληφθούν τα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν, δρουν και διαμορφώνουν   τις συνθήκες δημιουργίας αστικού και γεωργικού περιβάλλοντος, Ελεύθερων & Δημοτικών χώρων αλλά και όρων όπως: Εθνικοί Δρυμοί, NATURA 2000, RAMSAR. Να κρίνουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεσμούς και την κοινωνία και να ασκήσουν αυτοκριτική.
Επιθυμία να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα εφόσον  προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας
4ος ΜΗΝΑΣ
Συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας των ομάδων και των συμπερασμάτων αυτής με σκοπό
-τον σχεδιασμό και λειτουργία του θερμοκηπίου στην αυλή του σχολείου.
 -τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πρότασης σε ότι αφορά την καλλιέργεια της αστικής γης, λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες του τοπικού οικοσυστήματος, τις ανθρώπινες ανάγκες, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την ικανότητα  συμμετοχής του πολίτη .
5ος ΜΗΝΑΣ
Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας  παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των  εργασιών τους σε εκδήλωση στο  σχολείο παρουσία μαθητών  και καθηγητών ,  αλλά και στο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων.
Λειτουργεί το blog της περιβαλλοντικής μας ομάδας όπου αναρτώνται όλες οι δράσεις της ομάδας: www.envi3gymstav.blogspot.com


Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη στις 30/11/2015    

         
Την φετινή σχολική χρονιά 2014-2015 η Περιβαλλοντική Ομάδα θα ασχοληθεί με :
«ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
 Ο τίτλος αυτός υπερίσχυσε ανάμεσα σε εκείνους που προτάθηκαν από τις μαθήτριες  Μαρία Ζ., Θένια  Κ.,  Στυλιάνα Γ., Κωνσταντίνα Ξ. : "Προχωράμε δυναμικά με το κομπόστ" - "Τέλος τα σκουπίδια με το κομπόστ"- Κομποστοποίηση μέσα στην καθημερινότητά μας" - "Η ανιδιοτελής προσφορά του κομπόστ στη φύση" - "Κομπόστ: τρόπος ζωής" - "Ο κομποστοποιητής εν δράσει" - "Κομποστοποιητής : δημόσιος κάδος" - "Λειτουργία Δημόσιου Κομποστοποιητή" - "Ανακυκλώνω, Μετατρέπω , Συνεισφέρω με ένα Κομποστοποιητή" - "Γόνιμος κομποστοποιητής" - "Κομποστοποητής : Η Δύναμη της μετατροπής" - "Η κομποστοποίηση στη πόλη" - "Το κομπόστ στη ζωή των ανθρώπων της πόλης" - "Ο κομποστοποιητής και η κοινωνία" κ.ά ......
Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί μια ώθηση της περυσινής εργασίας μας προς τη κατεύθυνση σύνδεσης του φυσικού με το αστικό κομπόστ άρα και σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος των δασών  με το τεχνικό περιβάλλον της πόλης.
Και αυτό το θέμα αποτελεί συνέχεια του αρχικού θέματος  που είχε απασχολήσει την Περιβαλλοντική μας Ομάδα πριν έξι χρόνια: "Κλιματικές Μεταβολές". 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Τοπικό  Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα
Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του  πράσινου  στο άμεσο περιβάλλον, Οι δραστηριότητες  και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την  φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, ελεύθερους χώρους  κλπ.
Αλλά και :
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση
  • Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές.
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
·         Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος,  Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης  οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον.
Όλα αυτά σε ένα γενικό πλαίσιο «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.     ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΟΥΝ) :
Οι μαθητές:
1. Να αναγνωρίσουν ότι τα απορρίμματα ΔΕΝ είναι σκουπίδια & ΔΕΝ είναι για πέταμα (ειδικά τα οργανικά απορρίμματα που εντάσσονται στη διαδικασία δημιουργίας βιώσιμης πόλης). 
2. Να αναγνωρίσουν τις φυσικές κυκλικές διεργασίες της φύσης αλλά και το τοπικό οικοσύστημα στην αυλή του σχολείου.
3. Να συνειδητοποιήσουν την ενοποίηση του αστικού και γεωργικού περιβάλλοντος καθώς και    τη προσέγγιση αστών-αγροτών.
4. Να δημιουργήσουν συνθήκες ευαισθητοποίησης του Δήμου και των πολιτών,  για την ένταξη των Ελεύθερων & Δημοτικών χώρων στα πεδία άμεσου ενδιαφέροντος των πολιτών.
5. Να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την συλλογική δραστηριότητα των πολιτών μιας ομοειδούς ομάδας (σχολείο, γειτονιά, υπηρεσίες κ. λ. π. )
6. Να αναγνωρίσουν ότι είναι Περιβαλλοντικοί Πολίτες  & να  έρθουν σε επαφή με όρους όπως: Αειφορία, Εθνικοί Δρυμοί, NATURA 2000, RAMSAR κ.ά. Έτσι θα ευαισθητοποιηθούν στην μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον .

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
Α)  Ανάπτυξη Ικανότητας Συλλογικής Δράσης και δυνατότητα Καταμερισμού
     Εργασιών.
Β)  Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων Παρατηρήσεων και Αποτελεσμάτων.
Γ) Μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος καταγράφοντας το  τοπικό οικοσύστημα       της αυλής του σχολείο, (ειδικότερα σε σχέση με το κομποστοποιητή), και σύγκρισή του  με το οικοσύστημα που βρίσκεται στους άξονες ορειβατικών μονοπατιών, δημιουργώντας το φυσικό κομπόστ στο Δάσος.
Δ) Ευαισθητοποίηση & σεβασμός στους φυσικούς πόρους και τις βάσεις της ζωής.
Ε) Να προσαρμόσουν τις περιβαλλοντικές αρχές στις συνθήκες διαβίωσης της ευρύτερης γειτονιάς τους, γνωρίζοντας και κατανοώντας τη λειτουργία του οικοσυστήματος της περιοχής  τους  καθώς και της βιοποικιλότητας της αστικής χλωρίδας.
ΣΤ)  Τελικά κάθε μαθητής να γίνει Πρέσβης Περιβαλλοντικού Πολιτισμού και Παιδείας          
      στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
      Μέθοδος Project – Ομαδοκεντρική και Ερευνητική Εργασία με αυτενέργεια & πρωτοβουλία των μαθητών και διακριτικό συντονισμό – ενθάρρυνση από τους συμμετέχοντες στο  πρόγραμμα καθηγητές.
Συνεχίζεται για ακόμη μια  χρονιά η  συνεργασία με το   Κ.Π.Ε.  Νάουσας
στο θεματικό Δίκτυο με   θέμα « Κομποστοποίηση»  και
για Τρίτη  χρονιά,  η  συνεργασία μας με το ΚΠΕ  Μαρώνειας,   στα  πλαίσια  συμμετοχής  του  σχολείου    μας, σε  Διεθνές Θεματικό Δίκτυο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης    με  θέμα:      «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ».

Δηλώνουμε ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στο εθνικό θεματικό δίκτυο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»  του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού.

Αν προκύψει,  θετική θα είναι η συνεργασία με Ορειβατικούς Συλλόγους, & ΜΚΟ

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Πληροφορική  – Βιολογία Χημεία  – Γεωγραφία Καλλιτεχνικά.
Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ
Α)Σύσταση της περιβαλλοντικής ομάδας εργασίας και ανακάλυψη, μέσα από συνομιλίες σε επίπεδο ομάδας, των γνώσεων που ο κάθε μαθητής έχει σχετικά με το θέμα του χούμους, του κομπόστ και του κομποστοποιητή. Αποτύπωση των σκέψεων σε χαρτόνι δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς γνώσεων-παρατηρήσεων-οραματισμού.
Β)Ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου, από τους  μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας, για τον τρόπο  λειτουργίας και τα οφέλη του κομποστοποιητή που υπάρχει στην αυλή του σχολείου.  Παρουσίαση σε όλους του παιχνιδιού «Κομποστοσφαίριση»  ώστε, μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, να ευαισθητοποιηθούν για την αξία του κομποστοποιητή αλλά και του μαθήματος της Πληροφορικής.
 Γ) Χωρισμός σε ομάδες, από τους  μαθητές της Περιβαλλοντικής/ανά εβδομάδα,  για την συντήρηση και καταγραφή προϊόντων(οικιακών απόβλητων)  που θα εισάγονται  στον κομποστοποιητή.
Δ) Επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στα Μακεδονικά Τέμπη (24-11-2014)  ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για θέματα γύρω από το χούμους, το κομπόστ, αλλά και την ιστορία της περιοχής
2ος  ΜΗΝΑΣ
Α) Χωρισμός σε ομάδες για την αναζήτηση, συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και επεξεργασία  στοιχείων  σχετικά με τη δημιουργία , τη παραγωγή και τη χρήση των :   χούμους  &  κομπόστ .
Β) Επιθυμία οι μαθητές να ενταχθούν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων του φορέα διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης με θέμα:  «Ανακαλύπτω τα βουνά του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης»
 με αφορμή την 11η Δεκεμβρίου που έχει οριστεί από τα Η.Ε. ως Διεθνή Ημέρα Βουνών

3ος ΜΗΝΑΣ
Προσπάθεια  οι μαθητές να γίνουν ικανοί να αντιληφθούν τα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν, δρουν και διαμορφώνουν   τις συνθήκες δημιουργίας αστικού και γεωργικού περιβάλλοντος, Ελεύθερων & Δημοτικών χώρων αλλά και όρων όπως: Εθνικοί Δρυμοί, NATURA 2000, RAMSAR. Να κρίνουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεσμούς και την κοινωνία και να ασκήσουν αυτοκριτική.
Προσπάθεια  οι μαθητές να συντηρήσουν μια ψηφιακή σχολική εφημερίδα, όπου θα καταθέτουν  τους προβληματισμούς τους αλλά και τις λύσεις σε σχετικά περιβαλλοντικά  θέματα που θα προκύψουν στη διάρκεια της χρονιάς.
4ος ΜΗΝΑΣ
Συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας όλων των ομάδων και των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας με σκοπό:
α) την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντος των συμμετεχόντων μαθητών στην χρήση του κομποστοποιητή για τα οικιακά τους απόβλητα.
β) τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πρότασης σε ότι αφορά την προστασία αλλά και χρήση του χούμους και  των διαδρομών των ορειβατικών μονοπατιών, λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες του τοπικού οικοσυστήματος, τις ανθρώπινες ανάγκες, και την ικανότητα  συμμετοχής του πολίτη .
5ος ΜΗΝΑΣ
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στις επιμέρους.
 Επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα εφόσον  προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας μας και ενδιαφέρουν την ομάδα μας.
Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας  παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των  εργασιών τους σε εκδήλωση στο  σχολείο παρουσία μαθητών  και καθηγητών ,  αλλά και στο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Νεάπολης.
Λειτουργεί το blog της περιβαλλοντικής μας ομάδας όπου αναρτώνται όλες οι δράσεις της ομάδας: www.envi3gymstav.blogspot.com


Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη 2/11/2014

Την φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 η Περιβαλλοντική Ομάδα θα ασχοληθεί με :Τα Ορειβατικά Μονοπάτια και Το Φυσικό Κομπόστ στο Δάσος. Είναι μια φυσική διαδρομή αναζήτησης πληροφοριών και συμπεριφορών ως συνέχεια του αρχικού θέματος, που είχε απασχολήσει την Περιβαλλοντική μας Ομάδα πριν πέντε χρόνια: Κλιματικές Μεταβολές. Όλες οι εργασίες που προέκυψαν στην πορεία αυτών των χρόνων είναι η έρευνα γύρω από το βασικό αυτό θέμα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.     ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :


Οι μαθητές:
1. Να αναγνωρίσουν τους κανόνες & τις αρχές βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν τα ορειβατικά μονοπάτια .
2. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες και εφόσον βρεθούν έμπειροι οδηγοί να ασκηθούν σωματικά περπατώντας σε ορειβατικά μονοπάτια.
3. Να αναγνωρίσουν ότι είναι Περιβαλλοντικοί Πολίτες  όχι απλά μιας χώρας ή μιας ηπείρου αλλά ολόκληρου του πλανήτη καθώς το  Ε6 ορειβατικό μονοπάτι ξεκινάει από τη Φιλανδία διασχίζει εγκάρσια την Ευρώπη καταλήγοντας στη Σαμοθράκη διερχόμενο από την περιοχή της Μαρώνειας, & το Ε4 ορειβατικό μονοπάτι αρχίζει στο Γιβραλτάρ και καταλήγει στην Κύπρο διασχίζοντας την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια,.
4. Να ανακαλύψουν τους τύπους οικοσυστημάτων από τις πολικές περιοχές μέχρι τη μεσόγειο και το πλήθος λαών με τις  ποικίλες παραδόσεις που υπάρχουν γύρω από τα ορειβατικά μονοπάτια.
5. Να έρθουν σε επαφή με όρους όπως: Αειφορία, Εθνικοί Δρυμοί, NATURA 2000, RAMSAR κ.ά. & να ευαισθητοποιηθούν στην μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον .Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;


Α)  Ανάπτυξη Ικανότητας Συλλογικής Δράσης και δυνατότητα Καταμερισμού
     Εργασιών.
Β)  Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων Παρατηρήσεων και Αποτελεσμάτων.
Γ) Μελέτη και καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος με τα ποικίλα οικοσυστήματα       που βρίσκονται στους άξονες των ευρωπαϊκών μονοπατιών Ε6 και Ε4.
Δ) Ευαισθητοποίηση & σεβασμός στους φυσικούς πόρους και τις βάσεις της ζωής.
Ε) Μελέτη της ανθρώπινης παρέμβασης γύρω από τα  ορειβατικά μονοπάτια (περιαστικά δάση, γεφύρια, μοναστήρια, κ.λ.π.)
ΣΤ) Μελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμοί, πόλεις), των τοπικών παραδόσεων, της ιστορίας και των πολιτισμικών στοιχείων των  περιοχών γύρω από τα ορειβατικά μονοπάτια
Ζ)  Τελικά κάθε μαθητής να γίνει Πρέσβης Περιβαλλοντικού Πολιτισμού και Παιδείας          
      στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα.Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:


       Με αυτενέργεια-πρωτοβουλία των μαθητών και διακριτικό συντονισμό –
       ενθάρρυνση από τους συμμετέχοντες στο  πρόγραμμα καθηγητές.
Συνεχίζεται  για δεύτερη χρονιά,  η  συνεργασία μας με το ΚΠΕ  Μαρώνειας,   στα  πλαίσια  συμμετοχής  του  σχολείου    μας, σε  Διεθνές Θεματικό Δίκτυο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης    με  θέμα:      «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ»
Αν προκύψει,  θετική θα είναι η συνεργασία με Ορειβατικούς Συλλόγους, & ΜΚΟΔ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ


Γεωγραφία-Βιολογία-Χημεία -Πληροφορική-Ιστορία-Καλλιτεχνικά.Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)


1ος
ΜΗΝΑΣ
Α)Σύσταση της περιβαλλοντικής ομάδας εργασίας και ανακάλυψη, μέσα από συνομιλίες σε επίπεδο ομάδας, των γνώσεων που ο κάθε μαθητής έχει σχετικά με το θέμα του χούμους, του κομπόστ και του κομποστοποιητή αλλά και με τα ορειβατικά μονοπάτια .
Αποτύπωση των σκέψεων σε χαρτόνι δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς γνώσεων-παρατηρήσεων-οραματισμού.
Β)Επιφανειακό σκάψιμο και προετοιμασία της γης στο σχολείο για υποδοχή του κομποστοποιητή.
Γ) Χωρισμός σε ομάδες των δυο μαθητών/ανά ημέρα  από όλες τις τάξεις του σχολείου  για την συντήρηση και καταγραφή προϊόντων(οικιακών απόβλητων)  για τον κομποστοποιητή.
Δ) Επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο Κ.Π.Ε. Νάουσας ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για θέματα γύρω από το χούμους, το κομπόστ, και τον κομποστοποιητή.
2ος  ΜΗΝΑΣ
Α) Χωρισμός σε ομάδες για την αναζήτηση, συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και επεξεργασία  στοιχείων  σχετικά με τη δημιουργία , τη παραγωγή και τη χρήση των: χούμους & κομπόστ .
Β) Χωρισμός σε ομάδες για την αναζήτηση, συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και επεξεργασία  στοιχείων  σχετικά με τα ορειβατικά μονοπάτια  στην ευρύτερη περιοχή του δήμου , στην πόλη αλλά και γενικά πληροφορίες για τα μονοπάτια Ε6 & Ε4.
3ος ΜΗΝΑΣ
Προσπάθεια  οι μαθητές να γίνουν ικανοί να αντιληφθούν τα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν, δρουν και διαμορφώνουν   τις συνθήκες δημιουργίας ορειβατικών μονοπατιών αλλά και όρων όπως: Εθνικοί Δρυμοί, NATURA 2000, RAMSAR. Να κρίνουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεσμούς και την κοινωνία και να ασκήσουν αυτοκριτική.
4ος ΜΗΝΑΣ
Συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας όλων των ομάδων (ομάδα κομποστοποιητή στο σχολείο και ομάδα μελέτης των ορειβατικών μονοπατιών) και των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας με σκοπό:
α) την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντος των συμμετεχόντων μαθητών στην χρήση του κομποστοποιητή για τα οικιακά τους απόβλητα.
β) τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πρότασης σε ότι αφορά την προστασία αλλά και χρήση του χούμους και  των διαδρομών των ορειβατικών μονοπατιών, λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες του τοπικού οικοσυστήματος, τις ανθρώπινες ανάγκες, και την ικανότητα  συμμετοχής του πολίτη .
5ος ΜΗΝΑΣ
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στις επιμέρους ομάδες  ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις σε  Κ.Π.Ε.(κατά προτεραιότητα Μαρώνειας).
Επίσης επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα εφόσον  προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας μας και ενδιαφέρουν την ομάδα μας.
Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας  παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των  εργασιών τους σε εκδήλωση στο  σχολείο παρουσία μαθητών  και καθηγητών ,  αλλά και στο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Νεάπολης.
Λειτουργεί το blog της περιβαλλοντικής μας ομάδας όπου αναρτώνται όλες οι δράσεις της ομάδας: www.envi3gymstav.blogspot.comΑναρτήθηκε από Μήλη Ελένη 16/11/2013

Την φετινή σχολική χρονιά 2012-2013 η Περιβαλλοντική Ομάδα συνεχίζει την ενασχόλησή της με το θέμα:  "ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΤΗ ΓΗ ΜΟΥ -ΚΑΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ" προσεγγίζοντας τις πτυχές εκείνες του θέματος που δεν πρόλαβε να αγγίξει πέρυσι.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.     ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
α. Γνώση χρήσης αγροτικών εργαλείων και ανάπτυξη γνώσεων καλλιέργειας της γης.
β. Εύρεση και καταγραφή Κέντρων Βιοκαλλιέργειας στην πόλη μας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
γ. Ανάπτυξη ικανότητας  ανάγνωσης ετικετών προϊόντων εμπορίου
ε. Πρακτικές λύσεις και προτάσεις για την συμμετοχή της περιοχής Σταυρούπολης στην μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον & στην εύρεση και περιφρούρηση, ως κοινωνικό αγαθό, ελεύθερων χώρων και πράσινου στην περιοχή.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
Α)  Ανάπτυξη Ικανότητας Συλλογικής Δράσης και δυνατότητα Καταμερισμού Εργασιών.
Β)  Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων Παρατηρήσεων και Αποτελεσμάτων.
Γ) Ο Γενικός Στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις βλαπτικές συνέπειες συγκεκριμένων ακραίων καταναλωτικών προτύπων και να αγαπήσουν τη ΓΗ καλλιεργώντας την με σεβασμό. Αυτό θα  βοηθήσει να προσαρμόσουν τις περιβαλλοντικές αρχές στις συνθήκες διαβίωσης της ευρύτερης γειτονιάς τους γνωρίζοντας και κατανοώντας τη λειτουργία του οικοσυστήματος της πόλης καθώς και της βιοποικιλότητας της αστικής χλωρίδας.
Παράλληλα με τον κύριο στόχο του προγράμματος προβάλλονται και παράπλευρες αξίες, όπως ο σεβασμός στους φυσικούς πόρους και τις βάσεις της ζωής, η αναζήτηση και περιφρούρηση Ελεύθερων χώρων και πράσινου στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά καθώς και η ικανοποίηση μέσα από τις ομαδικές δράσεις που έχουν κοινωνικούς στόχους.
Δ)  Τελικά κάθε μαθητής να γίνει Πρέσβης Περιβαλλοντικού Πολιτισμού και Παιδείας          
      στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
       Με αυτενέργεια-πρωτοβουλία των μαθητών και διακριτικό συντονισμό –
       ενθάρρυνση από τον υπεύθυνο προγράμματος καθηγητή.
       Συνεχίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά η  συνεργασία με το   Κ.Π.Ε.  Νάουσας και ελπίζουμε, εφόσον 
       εγκριθεί, να αρχίσει φέτος και για δυο ή τρία   χρόνια, η συνεργασία μας με το ΚΠΕ  Μαρώνειας,     
       στα  πλαίσια  συμμετοχής  του  σχολείου μας, σε  Διεθνές Θεματικό Δίκτυο  Περιβαλλοντικής  
       Εκπαίδευσης    με  θέμα:    «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βιολογία-Χημεία -Πληροφορική-Καλλιτεχνικά.

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ
Α)Σύσταση της περιβαλλοντικής ομάδας εργασίας και ανακάλυψη, μέσα από συνομιλίες σε επίπεδο ομάδας, των γνώσεων που ο κάθε μαθητής έχει σχετικά με την καλλιέργεια γης αλλά ,κυρίως για την φετινή δεύτερη χρονιά ενασχόλησης με το θέμα, και την παρατήρηση του ελεύθερου χώρου πράσινου στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας του.
Αποτύπωση των σκέψεων σε χαρτόνι δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς γνώσεων-παρατηρήσεων-οραματισμού.
Β)Σκάψιμο και προετοιμασία της γης στο σχολείο για καλλιέργεια λαχανόκηπου.
Γ) Επικοινωνία – ενημέρωση- παραλαβή βιολογικών φυτών από  βιοκαλλιεργητή (τον κ. Θανάση που και πέρυσι χάρισε σπόρους και φυτά στην περιβαλλοντική μας ομάδα) και  φύτεμα αυτών στον κήπο του σχολείου.
Δ) εξοικείωση των μαθητών με την παρατήρηση και την ανάγνωση των ετικετών στις οποίες αναγράφονται τα συστατικά των προϊόντων ώστε να γίνουν συνειδητοί καταναλωτές.2ος  ΜΗΝΑΣ
Χωρισμός σε ομάδες για την αναζήτηση και επεξεργασία  στοιχείων  σχετικά με την ανάγνωση των ετικετών και τον κύκλο ζωής των τροφίμων αλλά παράλληλα συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τους ελεύθερους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του δήμου αλλά και στην πόλη γενικά.
3ος ΜΗΝΑΣ
Προσπάθεια  οι μαθητές να γίνουν ικανοί να αντιληφθούν τα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν, δρουν και διαμορφώνουν   τις συνθήκες καλλιέργειας και εμπορίας των κηπευτικών και γενικά των  προϊόντων αλλά και των ελεύθερων χώρων στην πόλη. Να κρίνουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεσμούς και την κοινωνία και να ασκήσουν αυτοκριτική.
4ος ΜΗΝΑΣ
Συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας όλων των ομάδων και των συμπερασμάτων αυτής με σκοπό:
α) την αναγνώριση των πληροφοριών που αναγράφουν την ποιότητα του  προϊόντος και επιδίωξη επιλογής προϊόντων που πληρούν τις προδιαγραφές κι εντάσσονται σε σύστημα αειφόρου ανάπτυξης.
β) τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πρότασης σε ότι αφορά την καλλιέργεια της αστικής γης, λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες του τοπικού οικοσυστήματος, τις ανθρώπινες ανάγκες, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την ικανότητα  συμμετοχής του πολίτη .
5ος ΜΗΝΑΣ
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στις επιμέρους ομάδες  ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις σε  Κ.Π.Ε.(κατά προτεραιότητα Φλώρινας  και Περτουλίου αλλιώς καταθέτουμε επιθυμία για Ελευθερίου Κορδελιού- Βερτίσκου).
Επίσης επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα εφόσον  προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας μας και ενδιαφέρουν την ομάδα μας.
Λειτουργεί το blog της περιβαλλοντικής μας ομάδας: www.envi3gymstav.blogspot.com


Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη 29/10/2012


Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012:
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΤΗ ΓΗ ΜΟΥ- ΚΑΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ».
Επιλέξαμε αυτό το θέμα  για  τη φετινή σχολική χρονιά για δυο βασικούς λόγους.
Η μία από τις πρακτικές λύσεις που υποστηρίξαμε με την περυσινή μας εργασία για το πρόβλημα των κλιματικών μεταβολών ήταν η δημιουργία και συντήρηση λαχανόκηπου από τον κάθε ένα από εμάς, έτσι ώστε να παράγουμε τα απαραίτητα προϊόντα με φυσικό τρόπο για την διαβίωσή μας και παράλληλα να  μειώσουμε τα τροφοχιλιόµετρα μας (food miles).
Φέτος- εξαιτίας της  οικονομικής κρίσης που βιώνουμε- αποδεικνύεται πως ίσως είναι και επίκαιρο αλλά και πρακτικό το θέμα που επιλέξαμε ως ομάδα , διότι έτσι θα δοθεί η γνώση και δυνατότητα ακόμα και επιβίωσης καλλιεργώντας τη Γη, αν χρειαστεί.
Ο τίτλος της εργασίας μας δόθηκε από την μαθήτρια Ευγενία Πολίτη και υπερίσχυσε ομόφωνα από  προτάσεις που δόθηκαν από άλλους μαθητές.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.  ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΜΕ) :

 α. Γνώση χρήσης αγροτικών εργαλείων και ανάπτυξη γνώσεων καλλιέργειας της γης.

β. Σύγκριση καλλιέργειας συμβατικών και βιολογικών προϊόντων.

γ. Εύρεση και καταγραφή Κέντρων Βιοκαλλιέργειας στην πόλη μας αλλά και    γενικότερα στην Ελλάδα.

δ. Πρακτικές λύσεις και προτάσεις για την συμμετοχή της περιοχής Σταυρούπολης στην μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον & στην εύρεση και περιφρούρηση, ως κοινωνικό αγαθό, ελεύθερων χώρων και πράσινου στην περιοχή.

 
Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΜΕ; (αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς) 
Α)  Ανάπτυξη Ικανότητας Συλλογικής Δράσης και δυνατότητα Καταμερισμού Εργασιών.
Β)  Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων Παρατηρήσεων και Αποτελεσμάτων.
Γ) Ο Γενικός Στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις βλαπτικές συνέπειες συγκεκριμένων ακραίων καταναλωτικών προτύπων και να αγαπήσουν τη ΓΗ καλλιεργώντας την με σεβασμό. Αυτό θα  βοηθήσει να προσαρμόσουν τις περιβαλλοντικές αρχές στις συνθήκες διαβίωσης της ευρύτερης γειτονιάς τους γνωρίζοντας και κατανοώντας τη λειτουργία του οικοσυστήματος της πόλης καθώς και της βιοποικιλότητας της αστικής χλωρίδας.
Παράλληλα με τον κύριο στόχο του προγράμματος προβάλλονται και παράπλευρες αξίες, όπως ο σεβασμός στους φυσικούς πόρους και τις βάσεις της ζωής, η αναζήτηση και περιφρούρηση Ελεύθερων χώρων και πράσινου στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά καθώς και η ικανοποίηση μέσα από τις ομαδικές δράσεις που έχουν κοινωνικούς στόχους. 
Δ)  Τελικά κάθε μαθητής να γίνει Πρέσβης Περιβαλλοντικού Πολιτισμού και Παιδείας   
      στο   σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα.         
     
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

        Με αυτενέργεια-πρωτοβουλία των μαθητών και διακριτικό συντονισμό –ενθάρρυνση 
      από τον υπεύθυνο  προγράμματος καθηγητή.
      Η συνεργασία με το   Κ.Π.Ε.  Παρανεστίου ελπίζουμε να αρχίσει φέτος και για τρία    
      χρόνια  με  θέμα: 
      ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
 
Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

     Βιολογία-Χημεία -Πληροφορική-Καλλιτεχνικά.

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ  ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ
Α)Σύσταση της περιβαλλοντικής ομάδας εργασίας και ανακάλυψη, μέσα από συνομιλίες σε επίπεδο ομάδας, των γνώσεων που ο κάθε μαθητής έχει σχετικά με την καλλιέργεια γης αλλά και την παρατήρηση του ελεύθερου χώρου πράσινου στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας του.
Αποτύπωση των σκέψεων σε χαρτόνι δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς γνώσεων-παρατηρήσεων-οραματισμού.
Β)Σκάψιμο και προετοιμασία της γης στο σχολείο για καλλιέργεια λαχανόκηπου.
Γ) Επικοινωνία – ενημέρωση- παραλαβή βιολογικών φυτών από  βιοκαλλιεργητή και  φύτεμα αυτών στον κήπο του σχολείου.2ος  ΜΗΝΑΣ
Χωρισμός σε ομάδες για την αναζήτηση στοιχείων  σχετικά με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες αλλά παράλληλα συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τους ελεύθερους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του δήμου αλλά και στην πόλη γενικά.
3ος ΜΗΝΑΣ
Προσπάθεια  οι μαθητές να γίνουν ικανοί να αντιληφθούν τα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν, δρουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες καλλιέργειας και εμπορίας των κηπευτικών προϊόντων αλλά και των ελεύθερων χώρων στην πόλη. Να κρίνουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεσμούς και την κοινωνία και να ασκήσουν αυτοκριτική.
4ος ΜΗΝΑΣ
Συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας όλων των ομάδων και των συμπερασμάτων αυτής με σκοπό τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πρότασης σε ότι αφορά την καλλιέργεια της αστικής γης, λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες του τοπικού οικοσυστήματος, τις ανθρώπινες ανάγκες, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την ικανότητα  συμμετοχής του πολίτη .
5ος ΜΗΝΑΣ
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στις επιμέρους ομάδες- υπάρχει διάθεση να δημιουργηθεί ένα χρονικό  βίντεο με όλες τις ενέργειες της ομάδας καθώς και την ανάπτυξη των λαχανικών μας(είμαστε αισιόδοξοι!!!)- ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις σε  Κ.Π.Ε.(κατά προτεραιότητα Παρανεστίου  Δράμας αλλιώς καταθέτουμε επιθυμία για Γρεβενά ή Όλυμπο).
Επίσης επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα εφόσον  προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας μας και ενδιαφέρουν την ομάδα μας.
Λειτουργεί το blog της περιβαλλοντικής μας ομάδας: www.envi3gymstav.blogspot.com

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      2.    
Το σχολείο μας 3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης  συμμετέχει από φέτος: σχολικό έτος 2011-2012, στο Πρόγαμμα  ENO  http://www.enogreece.org/   
Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη 5/11/2011
Αναρτημένες εργασίες μας είναι οι ακόλουθες :

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ..... ΕΩΣ ΤΟ 2011

 Παρουσιάζουμε παρακάτω την πλήρη εργασία της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης για το σχολικό έτος 2010-2011:
http://www.scribd.com/doc/124005017/%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%95%CE%A9%CE%A3-%CE%A4%CE%9F-2011
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η Περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης ασχολήθηκε το 2009 με την ερμηνεία της κινηματογραφικής ταινίας "...και οι θεοί τρελλάθηκαν" .
Πρόβαλε στην εργασία και τα προβλήματα του τόπου της Σταυρούπολης.
Με την εργασία αυτή συμμετείχε στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής , που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009 στο Νόεσις Θεσσαλονίκης.
 http://www.scribd.com/doc/27778543ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-
ΠΟΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΠΑΤΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ;
  Η Περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης ασχολήθηκε το σχολικό έτος 2007-2008 με το θέμα:    ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΠΟΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΠΑΤΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ   
                                                                                            ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ;      
  http://www.scribd.com/doc/143791093/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97           

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.