Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Βότανα -Αρώματα της Φύσης

Η Περιβαλλοντική Ομάδα ξεκίνησε φέτος τις συναντήσεις της στις 28/11/2017. Επιλέχτηκε ο τίτλος: "Βότανα -Αρώματα της Φύσης" , μέσα  από διάφορες προτάσεις μαθητών ως ο καλύτερος και γενικά αποδεκτός από όλους. Δόθηκαν γενικές οδηγίες,  καταλήξαμε σε  γενικούς άξονες προσέγγισης του θέματος των βοτάνων και οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Στη συνέχεια, σε άλλη συνάντηση, οι μαθητές εφοδιάστηκαν και με υλικό που μας στάλθηκε από το  Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, με το οποίο συνεργαζόμαστε στο θεματικό Δίκτυο: Τα Βότανα  στη Ζωή μας.

Τον πρώτο μήνα Δράσης προσεγγίσαμε έννοιες όπως:


1η ενότητα μελέτης: Βότανα και στοιχεία βοτανικής
α. Διαχωρισμός αυτοφυών και καλλιεργούμενων βοτάνων
β. Μορφολογία βοτάνων
γ. Χημική σύσταση-δραστικά συστατικά των βοτάνων
δ. Καταγραφή και μελέτη τοπικών βοτάνων

Οι μαθητές παρέλαβαν Φύλλα Εργασίας με θέματα : 

  • Τα μέρη του Βοτάνου, 
  • καταγραφή χαρακτηριστικών βοτάνων, 
  • έχουν τα βότανα συντροφιά, 
  • μαζεύω -αποξηραίνω -διατηρώ, 
  • το αλφαβητάρι των βοτάνων και 
  • βοτανοιστορίες.