Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 μετά το πέρας των μαθημάτων οι μαθητές, της υποομάδας θερμοκηπίου της βασικής ομάδας "Ενεργός Πολίτης στην αυλή του σχολείου μου", συγκεντρώθηκαν σε αίθουσα  του σχολείου για το ξεκίνημα της κατασκευής  θερμοκηπίου. Εκεί συνάντησαν τον κ. Ζήση Ξ., ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο του Α.Π.Θ. εξειδικευμένος σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού κτηρίων,  που είχε προσκληθεί ώστε να ενημερώσει τους μαθητές για :
α) το φαινόμενο του θερμοκηπίου
β) ορολογίες ξυλείας όπως πλανιάρισμα και τα είδη ξύλου που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
γ) τα είδη εργαλείων (τρυπάνι, βιδολόγος, μετροταινία, είδη βίδας  κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και τον τρόπο χρήσης των εργαλείων αυτών .

Οι μαθητές αγόρια και κορίτσια έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και συνειδητοποίησαν ότι η κατασκευή απαιτούσε μαθηματική σκέψη υπολογισμών πέρα από την τεχνική χρήσης των εργαλείων και την επιλογή κάθε φορά της κατάλληλης βίδας.