Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

 Στους δυο μήνες που πέρασαν από την τελευταία ανάρτηση (6/11/2013) η Περιβαλλλοντική Ομάδα ασχολήθηκε :

α) με την συγκέντρωση και καταγραφή οικιακών απορριμμάτων που έφερναν μαθητές από το σπίτι
τους για τον κομποστοποιητή του σχολείου.
Η γενική παρατήρηση πάντως είναι πως είναι φτωχή η συμμετοχή των μαθητών σε αυτήν την προσπάθεια. Ελάχιστα προϊόντα συγκεντρώθηκαν παρόλο που έγινε ενημέρωση σε όλο το σχολείο από τους υπεύθυνους μαθητές της Β τάξης για θέματα κομποστοποίησης.

β) με την συλλογή πληροφοριών ανά ομάδες μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής, για τα  ορειβατικά μονοπάτια  Ε4 & Ε6, την οργάνωσή τους και την παρουσίαση όλων αυτών των πληροφοριών  σε Power Point μορφή στην τάξη.

γ) με την προετοιμασία των μαθητών για το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, όπου οι μαθητές εμπνευσμένοι από τα θέματα της Περιβαλλοντικής Ομάδας συμμετέχουν με δυο εργασίες περιβαλλοντικού περιεχομένου και με μία εργασία γενικού ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος .